Гръцки ресторант "Елинес"

Адрес:
ул. "Ген. Гурко" 8,
6100 Казанлък

Телефон:
+359 431 63180