Капитал **

Адрес:
Дом на културата Арсенал,
Казанлък

Телефон:
+359 431 62051