Търсене

Хелвеция

    Гробница в могила Хелвеция – гробницата е изградена в южната периферия на могилата. Правоъгълна гробна камера и отворено предверие са покрити с общ конзолен свод, направен от големи, добре обработени блокове, свързани с железни скоби, заляти с олово. Дромосът е широк и дълъг, изграден от различни по размер и обработка блокове на глинена спойка. Той е допълнително прилепен до фасадата на преддверието, което ясно се установява от закритата при неговото изграждане мазилка на фасадните стени. Стените на гробната камера и предддверието са покрити с тънък пласт щукова мазилка, която в релеф имитира зидария. Където мазилката е нарушена, се виждат многоцветни стени, което според проучвателя индикира най-малко два периода на използване.

Подовете на двете помещения, както и този на дромоса са поркити с тънка варова мазилка. Скелет на кон (в анатомичен порядък) е разкрит in situ в предверието. Друг е лежал пред лицето на източното крило на дромоса. Тук е бил намерен бронзов набузник. Според паралелите с подобни артефакти от Оризово, Чирпанско, Георги Китов предлага сходна дата – края на 5-ти самото начало на 4-ти век за извършване на погребението, а изграждането на комплекса поставя няколко десетилетия по-рано.

 

Гробниците в Долината на Тракийските царе

Хелвеция
Хелвеция

    Гробница в могила Хелвеция – гробницата е изградена в южната периферия на могилата. Правоъгълна [ ... ]

Оструша
Оструша

Оструша е могила край град Шипка в централна България. Тя е изградена в средата на IV в. пр. Хр. и е функционирала [ ... ]

Шушманец
Шушманец

   Последното представително подмогилно съоръжение в Долината на тракийските владетели е открито [ ... ]

Светица
Светица

Намира се на 8 км северно от Казанлък, от центъра на Казанлък - 1 час и 15 мин. пеша, 8 мин. с автомобил. През [ ... ]

Голяма Косматка
Голяма Косматка

Намира се на 12 км северно от гр. Казанлък - 2 часа пеша от центъра на Казанлък и 15 минути с автомобил. През [ ... ]

Казанлъшка Гробница
Казанлъшка Гробница

    Могилата, в която е открита гробницата, е имала вид на естествен завършек на хълмистото възвишение [ ... ]

                        

                        

Go to top