Търсене

Севтополис

Севтополис е най-известният обект под вода в българската археология - единственият цялостно проучен до момента тракийски град на българска територия. Той е не само уникален археологически и исторически обект, но и цяла съкровищница с данни за живота и бита на траките. Градът е разкрит и проучен между 1948 и 1954 г. при изграждането на язовир “Копринка” до Казанлък от екип под ръководството на проф. Димитър Димитров. Тогава той е напълно заснет и проучен, преди да остане на дъното на язовира.

След дългогодишна работа в района, екипът от археолози се натъква на изумително откритие- останките на стар тракийски град. Така Севтополис става първият и единствен тракийски селищен център от градски тип у нас. Мястото, където е открит, бива разкопано напълно, заедно с три надгробни могили от неговия некропол. Установява се и името на града - Севтополис, име, което не се среща до сега.

Севтополис, създаден от тракийския владетел Севт III в сърцето на Казанлъшкия район, се развивал бързо като първостепенен политически, икономически и културен център, столица на Севтовата държава. Той е основан през 323 г. пр. н. е. и загива през 270 г. пр. н. е.

Археологическите разкопки показват, че градът се е състоял от едно укрепено селище, обхващащо площ от около 5 хeктара, и няколко предградия. Градът е строен върху развалините на укрепена царска резиденция и тракийско селище. Река Тунджа, наричана тогава Тонзус, обикаля от три страни града, разположен на надречна тераса. Опасвала го е крепостна стена, дълга 890 м. От две градски порти са тръгвали две широки главни улици, които в центъра се пресичали под прав ъгъл и оформяли голям градски площад със светилище на Дионис. В града живеели около 50 семейства на одриската аристокрация. Царската резиденция била в североизточния край на града. В двора й е открит надпис от канцеларията на Севт, написан на гръцки език и гласящ: "Този надпис да се изчука на две плочи и да се постави в Севтополис, в храма на Великите тракийски богове."

Дворецът на Севт III бил двуетажен, с фасада, дълга 40 м и богата украса. Сред многобройните помещения особено се отличавала обширна зала, разкошно украсена с многоцветна мазилка, наподобяваща мрамор.

Севтополис имал и много паметници на монументалната архитектура и изкуство - дворец-храм с богата вътрешна декорация, храм на Дионис и храм на Великите тракийски богове.

Широкият замах на строителството свидетелства за високия икономически разцвет на Севтовата столица и за нейното нараснало политическо значение. По мнението на археолозите, в градоустройството на Севтополис личат принципите, характерни за устройството на гръцкия полис. В откритите останки на Севтополис личат и много специфики, коренно различаващи се от другите райони на Тракия- широката употреба на тухлата като строителен материал.

Оживените икономически и културни контакти на града с големите елинистически центрове на гръцкия свят и развитието на местни занаяти очертават Севтополис като най-значимия център на тракийската икономика и култура в Казанлъшкия район. Забелязват се много елементи от елинистическата култура, но в Севтополис същевременно са запазени и редица особености, характерни за самобитната тракийска култура.

Севт III бил и първият тракийски владетел, започнал да сече монети. При проучването на Севтополис са открити 2000 монети, като около 800 са на Севт.
Освен това археолозите са открили много луксозни старогръцки керамични съдове, украшения, фрагменти от каменни скулптури, амфори и др.
Факт
Севтополис, градът на Севт ІІІ, столица на Одриската държава от края на ІV - началото на ІІІ в. пр.н.е. е разкрит и проучен през 1948 - 1954 г. при изграждането на язовир Копринка до град Казанлък.

Хипотеза
Имало е и друг град...
Съществува хипотеза, че Севтополис е изграден върху останките на друго Севтово селище, което обаче е било жестоко опожарено. То се намирало от северната страна на Севтополис. След разгрома, през 320-323 г. пр. н. е. Севт се завръща победоносно и поставя основите на бъдещата тракийска столица.

Севтополис

 

Проектът Севтополис

Севтополис, градът на Севт ІІІ, столица на Одриската държава от края на ІV – началото на ІІІ в. пр.н.е. е разкрит и проучен през 1948 - 54 г. при изграждането на язовир Копринка до град Казанлък. Това е първият и най-добре запазен тракийски град в днешна България, за съжаление останал на дъното на язовира след напълването му. Идеята на проекта е Севтополис да бъде върнат в съкровищницата на световното културно наследство.
Проектът за експониране на Севтополис предлага възможността градът да бъде напълно разкрит, консервиран, частично реставриран и постоянно достъпен. Чрез проекта се реализира изключителната историческа, образователна, културна и туристическа стойност на Севтополис в уникална архитектурна структура и природна среда. Античният град трябва да се отдели от язовира чрез вътрешна кръгла язовирна стена, така че да се получи своеобразен кладенец, на дъното на който да се представи градът Севтополис. Приближавайки се с лодка откъм брега, Севтополис остава абсолютно скрит за погледа, като се вижда единствено ограждащият пръстен. Но гледката от стената към града се очаква да предизвика невероятни впечатления и усещания със своята всеобхватност, ракурс и отправна точка от границата между минало и настояще. Възможността да се разглежда града от височина 20 метра позволява възприемането му цялостно, а не фрагментарно - една изключителна възможност за разкопки от такъв мащаб. Впечатлението се обогатява при движението с панорамните асансьори, които отвеждат до самите разкопки за индивидуално или групово разглеждане. Рингът на ограждащата стена има неутрална (абсолютна по отношение на времето и пространството) кръгла форма с външен диаметър 420 метра, която е описана около петоъгълния в план град. Рингът като съвременна архитектурна намеса има смисъл на граница - между минало и настояще, история и действителност, суша и вода, горе и долу. Той разделя града Севтополис от всичко наоколо, като едновременно го свързва с водата и околния пейзаж в качествено нова архитектура. Тя експонира, оценява и преосмисля историята чрез съвременни форми и функции. Така архитектурната рамка на озеленената стена се превръща в обърната наопаки тракийска могила, съхранила в себе си града Севтополис. Ограждащата стена осъществява функционалната интеграция на античния Севтополис в уникален туристически комплекс. Идеята е пръстенът да бъде кей за пристигащите лодки и корабчета. Това е една оживена улица, парк, пристанище, панорамна алея. Той ще бъде наситен с множество обслужващи елементи - ресторанти, кафенета, магазини, ателиета, пунктове за наемане на велосипеди и лодки и т.н. и служи за разнообразни форми на рекреация, спорт и риболов. В пръстена-стена са разположени конферентни зали, ресторанти с гледка към града и язовира, хотелски комплекс, обслужващи офиси, медицинско обслужване, помещения и елементи на техническата инфраструктура. Богато озеленените тераси превръщат ансамбъла в парк "висящи градини" с места за отдих, цветни площи, открити изложби. Така оформен, Севтополис получава статут и качества на национален и световен културно-исторически център с възможности за разнообразни международни прояви - симпозиуми, изложби, концерти, фестивали и други. Подобна музейна структура има естествено право на съществуване в един район, невероятно богат на археологични и природни дадености. Уникалният начин за експониране на единствения добре запазен тракийски град ще го превърне в кулминация на културните маршрути в Казанлъшката долина, който ще бъде смислово и времево свързан с Долината на тракийските царе, осеяна с безбройни погребални могили, храмове и бляскави съкровища, културно-историческият комплекс "Севтополис". Това ще увеличи културния, туристически и стопански потенциал на района и страната и ще се превърне в емблема на богато минало, творчески потенциал и реализирано бъдеще.
А вечер светещият ореол, с който комплексът ще се възприема от брега на фона на околните планини и небето, ще показва, че Севтополис е кулминация, която ще се вижда от Космоса.

 

 

Новини

Откриха най-старата монета в България...
Откриха най-старата монета в България

Водолаз откри в Созопол златна монета, за която се смята, че е най-старата в България, съобщиха от Националния [ ... ]

Български филм с първо място на международен конку...
Български филм с първо място на международен конкурс

Филмът „Толерантност” - съвместна продукция на младежкото театрално и филмово студио към читалище [ ... ]

Отбелязване на съединението на България в Казанлък...
Отбелязване на съединението на България в Казанлък

129-та годишнина от Съединението на България, извършено на 6 септември 1885 г., ще бъде тържествено отбелязана [ ... ]

Изложба на тракийско въоръжение в Исторически музе...
Изложба на тракийско въоръжение в Исторически музей

От 29 август 2014 г. в Исторически музей „Искра” – Казанлък ще бъде открита изложба с предмети, които са [ ... ]

Фабрика Български Капрони – Казанлък...
Фабрика Български Капрони – Казанлък

Неприятности има навсякъде и във всяко време. От трудностите, който изпитваме загубихме желание да [ ... ]

Туристически райони на България...
Туристически райони на България

Националният център за териториално развитие изпълнява обществена поръчка от Министерството на икономиката [ ... ]

                        

                        

Go to top